Selecteer een pagina

 

 

Stichting Heritage for Needs is opgericht in 2021. De stichting biedt -in Nederland en daarbuiten- materiële en immateriële hulp aan mensen die het geestelijk en/of lichamelijk moeilijk hebben.

Hierbij wordt als uitgangspunt genomen:

1 Joh. 3 vers 17: “Zo wie nu het goed van de wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?”

Contactgegevens:
e-mailadres: info@heritageforneeds.com

Website: www.heritageforneeds.com

Bankrekeningnummer:
NL82ABNA0103967370
BIC: ABNANL2A

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 83369481

Fiscaal nummer: 8628.47.990

ANBI status

Stichting Heritage for Needs heeft een ANBI status: RSIN nummer 862847990. 

Beleid

Het beleidsplan, waarin onder andere de doelstelling, grondslag en bestuurs-samenstelling zijn opgenomen, kunt u  hier raadplegen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Hierbij treft u het verslag van de uitgevoerde activiteiten van afgesloten boekjaren aan:

Financiële verantwoording
Het eerste boekjaar van de stichting loopt van 9 juli 2021 t/m 31 december 2021. Het financiële verslag van afgesloten boekjaren, treft u hieronder aan: