Selecteer een pagina

 

 

Stichting Heritage for Needs is opgericht in 2021. De stichting biedt -in Nederland en daarbuiten- materiële en immateriële hulp aan mensen die het geestelijk en/of lichamelijk moeilijk hebben.

Hierbij wordt als uitgangspunt genomen:

1 Joh. 3 vers 17: “Zo wie nu het goed van de wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?”

Contactgegevens:
e-mailadres: info@heritageforneeds.com

Website: www.heritageforneeds.com

Bankrekeningnummer: NL82 ABNA 0103 9673 70

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 83369481

Fiscaal nummer: 8628.47.990

ANBI status

Stichting Heritage for Needs heeft een ANBI status: RSIN nummer 862847990. Voor giften dient u dit nummer te vermelden bij uw betaling.

Beleid

Het beleidsplan, waarin onder andere de doelstelling, grondslag en bestuurs-samenstelling zijn opgenomen, kunt u  hier raadplegen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hierbij treft u het verslag van de uitgevoerde activiteiten (Activiteiten HeritageforNeeds2022) van het afgesloten boekjaar 2022 aan.

Financiële verantwoording

Het eerste boekjaar van de stichting loopt van 9 juli 2021 t/m 31 december 2021. Het financiële verslag van het afgesloten boekjaar aan (FinanciëleVerantwoording2022) treft u hier aan.